Segon Trimestre

 

DATA LÍMIT

DOCUMENTACIÓ A ENVIAR

PERIODE

ANY

8 JULIOL

Factures d’ingrés i despesa
Abril
Maig
Juny
2023

 

DATA

GESTIONS A REALITZAR

PERIODE

ANY

20 JULIOL
Declaració IVA
Declaració IRPF
2n TRIMESTRE
2023
Resum Anual IVA
Retencions a compte de rendiments del treball, professionals i arrendament