Tercer Trimestre

 

DATA LÍMIT

DOCUMENTACIÓ A ENVIAR

PERIODE

ANY

7 OCTUBRE

Factures d’ingrés i despesa
Juliol
Agost
Setembre
2021

 

DATA

GESTIONS A REALITZAR

PERIODE

ANY

20 OCTUBRE
Declaració IVA
Declaració IRPF
3r TRIMESTRE
2021
Resum Anual IVA
Retencions a compte de rendiments del treball, professionals i arrendament