PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)

 

A.Responsable del tractament

ASSESSORS EMPRESARIALS GESTIMAX, S.L.

Plaça Gandhi, 1 Local 4-43.202 REUS

B43697317

977 32 83 49

 

B. Finalitats del tractament

Les finalitats que consten identificades en el Registre d’activitats de tractament de l’empresa i en les clàusules de consentiment a peu de pàgina de cada formulari, sent específiques per a la finalitat que es detalla en la recollida.

La previsió legal que obliga a conservar-per raons fiscals i comptables, i a posar-los a disposició d’una entitat pública competent. No obstant això, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, llevat que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.

 

C. Destinataris

No se cediran dades a tercers excepte per obligació legal o interès contractual.

No es preveu cap cessió, excepte per previsió legal.

De conformitat a la base jurídica del tractament, en casos d’obligació legal, interès públic, interès legítim, interès contractual i del consentiment de l’interessat o del seu representant legal.

Moviments internacionals de dades: Si es produeixen.

Transferències internacionals de dades: No es produeixen.

Encarregats de tractament Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.

 

D. Drets de les persones interessades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les seves dades personals.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, si s’escau a sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius particulars, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades, d’aquesta manera un motiu suficient per cessar el tractament, excepte per motius legítims o per l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Per exercir els drets haurà de presentar un escrit a l’adreça dalt assenyalada o enviar un comunicat al correu electrònic informacion@gestimax.net. Haurà d’especificar quin dret sol·licita que li sigui satisfet i, al seu torn, s’haurà d’acompanyar de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant legal o voluntari, haurà d’aportar també document que acrediti la representació i el document identificatiu d’aquesta.

Si vol disposar d’un model, podrà utilitzar l’oficial de l’AEPD: http://www.aepd.es

Així mateix, l’informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets o la forma d’exercir-los podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-pot dirigir-se a l’AEPD: http://www.aepd.es/ Tel. 901.100.099 i 91.266.35.17. C / Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid